Česká hudební rada -- Czech Music Council

Česká hudební rada

je národní sekcí nevládní organizace Mezinárodní hudební rady při UNESCO. Je tedy součástí struktur posilujících občanský princip společnosti. Charakter její činnosti koresponduje s cíli UNESCO. Na těchto demokratických principech byla činnost České hudební rady (ČHR) obnovena v r. 1993 (ČHR vznikla již v r. 1972, ale její aktivita zejména vůči zahraničním partnerům byla limitována politickým systémem). Motivem obnovy byla jednak změna politických poměrů u nás a vnitřní potřeba oboru analyzovat konkrétní dopady politické a ekonomické transformace, jednak podnět Evropské hudební rady, která reagovala na nové politické změny v Evropě. Cíle ČHR byly deklarovány ve Statutu ČHR.

ČHR v současnosti sdružuje 47 důležitých hudebních organizací, z nichž některé jsou asociacemi, individuální členy a členy čestné. Od r. 1994 uděluje, podobně jako Mezinárodní hudební rada, čestné ceny výjimečným osobnostem nebo organizacím české hudební kultury.

Sekretariát ČHR je v současnosti součástí Institutu umění v Divadelním ústavu v Praze, kde sídlí také další divadelní nevládní organizace. Spolupracuje s Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství. Sdílí a rozvíjí témata Evropské a Mezinárodní hudební rady: koncepce kulturní politiky, optimalizace hudebního školství, podpora soudobé tvorby.

Kontakt ČHR

Sekretariát ČHR, Institut umění-Divadelní ústav,
Lenka Dohnalová,
Celetná 17, 110 00 Praha 1
tel/fax: +420 222 540 809
GSM: +420 603 584 218
mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz

Kolektivní členové ČHR

Akademie múzických umění, Hudební fakulta, děkan prof. Ivan Klánský [www, m@il]
Asociace hudebních festivalů v ČR /AHF ČR/, předseda J. Boháč [www, m@il]
Asociace hudebních umělců a vědců /AHUV/, president Prof. Jiří Hlaváč [www, m@il]
Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles /ANKST/, předeseda ing. Jan Sáraz [www, m@il]
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů v ČR /ASOPS ČR/, předseda Roman Dietz [www, m@il]
Asociace uměleckých agentur /ASUMA/, předsedkyně Zdenka Kachlová [www, m@il]
Asociace výrobců hudebních nástrojů, předsedkyně Mgr. Zuzana Ceralová-Petrofová [www, m@il, m@il]
Ateliér 90, president prof. Marek Kopelent [www, m@il]
Česká filharmonie, gen. ředitel David Mareček [www, m@il, m@il]
Česká společnost pro hudební vědu, předseda Prof. Karel Steinmetz, CSc. [www, m@il]
Česká společnost Josefa Haydna [www, m@il]
České muzeum hudby /NM-ČMH/, ředitel Emanuele Gadaleta [www, m@il]
Český rozhlas, stanice III-Vltava, šéfredaktor Petr Fischer [www, m@il]
Etnologický ústav Akademie věd ČR, Kabinet hudební historie, vedoucí prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. [www, m@il]
Filosofická fakulta Masarykovy university, Ústav hudební vědy, vedoucí PhDr. Petr Macek, Ph.D. [www, m@il, m@il]
Filosofická fakulta Palackého university, katedra muzikologie, vedoucí katedry Doc. PhDr. Lenka Křupková, PhD. [www, m@il]
Nadace Leoše Janáčka, ředitelka Mgr. Ludmila Němcová [www, m@il]
Hornforum, předseda prof. Otakar Tvrdý [www, m@il]
Hudební informační centrum, ředitel Petr Bakla [www, m@il]
Hudební mládež, kontakt Eva Matušková [www, m@il]
Hudební rozhledy, šéfredaktorka PhDr. Hana Jarolímková [www,m@il]
Institut moderní hudby, předseda sdružení Jaroslav Raušer [www, m@il]
Janáčkova akademie múzických umění, prof. ing. Ivo Medek, Ph.D. [www, m@il]
Janáčkova konzervatoř Ostrava, ředitelka Mgr. Soňa Javůrková [www, m@il]
Jednota hudebního divadla, předseda PhDr. Josef Herman, CSc. [www, m@il]
Konzervatoř Brno, ředitel MgA Pavel Maňásek [www, m@il]
Lýskův nadační fond [m@il]
Mezinárodní hudební festival Moravský podzim, tajemnice MgA. Lucie Šnajdrová [www, m@il]
Nadace Český hudební fond, ředitel ing. Miroslav Drozd [www, m@il]
Nadační fond Harmonie, kontakt Dagmar Němečková [www, m@il]
NIPOS ARTAMA, ředitelka Mgr. Lenka Lázňovská [www, m@il]
Ochranný svaz autorský /OSA/, předseda představenstva Ing. Roman Strejček [www, m@il]
Pedagogická fakulta University Karlovy, vedoucí katedry Mgr. MgA Marek Valášek, Ph.D. [www, m@il]
Pražská konzervatoř, ředitel Mgr. Pavel Trojan [www, m@il]
Popmuseum, PhDr. Aleš Opekar, CSc. [www, m@il]
Přítomnost, předseda Mgr. Pavel Trojan [m@il]
Společnost Antonína Dvořáka, předsedkyně Markéta Hallová [www, m@il]
Společnost autorů a interpretů, předseda Jiří Vondráček [www, m@il]
Společnost Bohuslava Martinů, kontakt Eva Štrausová [www, m@il]
Společnost Fryderyka Chopina, president Ivan Klánský [m@il]
Společnost pro elektroakustickou hudbu, předseda Mgr. Rudolf Růžička [www, m@il]
Společnost pro hudební výchovu, předseda Jan Prchal [www, m@il]
Společnost Z. Fibicha, předsedkyně PhDr. Věra Šustíková [www, m@il]
Umělecká beseda, úřadující místostarosta UB Vlastimil Vavřín, Lukáš Matoušek [www, m@il]
Unie českých pěveckých sborů, Mgr. Roman Michálek, Ph.D., tajemník výboru [www, m@il]

Čestní členové

PhD. Amy Lynn Barber (USA, perkusionistka) [www]
Jiří Bělohlávek (dirigent, ✝ 31.5.2017) [www]
Petr Eben (skladatel, ✝ 24.10.2007) [www]
Jan Hanuš (skladatel, ✝ 30.7.2004) [www]
prof. Karel Husa (USA, skladatel, ✝ 14.12.2016) [www]
prof. PhDr.Ivan Poledňák, DrSc. (muzikolog, první předseda ČHR od r. 1993, ✝ 5.10.2009) [www]
Klement Slavický (skladatel, ✝ 4.9.1999) [www]
Martin Turnovský (dirigent) [www]

Aktuální presidium (od r. 2016)

Mgr. Jaromír Javůrek - president [m@il]
Mgr. Jaroslav Raušer - vicepresident [m@il]
Bc. Roman Dietz [m@il]
Mgr. Ladislav Horák [m@il]
PhDr. Radka Hrdinová [m@il]
PhDr. Olga Janáčková [m@il] (funkce ukončena 2017, konec volebního období)
Ing. Ondřej Matyáš [m@il]
PaeDr. Jan Prchal [m@il]
Ing. Jan Saráz [m@il]
Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. [m@il] (funkce ukončena 2017, konec volebního období)

Kontrolní komise

David Danel [m@il]
MgA. Andreas Kroeper, Ph.D. [m@il] (funkce ukončena 2017, konec volebního období)
Jakub Nový [m@il]

Tajemnice:

PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. [www, m@il]

Individuální členové

členové a bývalí členové presidia
Jaromír Černý
Petr Šefl

Presidium - historický přehled

2014-2016
Mgr. Jaromír Javůrek - president [m@il]
Stanislav Barek [m@il]
Bc. Roman Dietz [m@il]
Mgr. Ladislav Horák [m@il]
PhDr. Radka Hrdinová [m@il]
PhDr. Olga Janáčková [m@il]
Ing. Ondřej Matyáš [m@il]
PaeDr. Jan Prchal [m@il]
Mgr. Jaroslav Raušer [m@il]
Ing. Jan Saráz [m@il]
Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. [m@il]

Kontrolní komise

Mgr. Aleš Chalupský [m@il]
MgA. Andreas Kroeper, Ph.D. [m@il]

Tajemnice:

PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. [www]

Individuální členové

členové a bývalí členové presidia
Jaromír Černý
Petr Šefl

... [zobrazit / skrýt starší historii]

Ceny ČHR

Jsou čestné, nicméně doprovozené grafickými díly českých autorů, udílené každoročně bez rozlišení kategorie za celoživotní práci nebo činnost, pro zahraniční umělce se udělují za propagaci české hudby v zahraničí.

1994 - Agon (umělecký soubor zaměřený na soudobou hudbu), Amy Lynn Barber (perkusionistka), Festival Musica Iudaica, Zdeněk Košler (dirigent)
1995 - Jozef Bednárik (režisér), DAMA DAMA (perkusionistická skupina), Klement Slavický (skladatel), Jan Hanuš (skladatel)
1996 - Sir Charles Mackerras (dirigent), Pavel Jurkovič (pedagog), PhDr. Milan Kuna, DrSc. (muzikolog), Emil Viklický (jazzman), Prof. Marek Kopelent (skladatel)
1997 - PaeDr. Ladislav Daniel (pedagog), PhDr. Rudolf Pečman (muzikolog), Spirituál kvintet, Jiří Stárek (dirigent)
1998 - Iva Bittová (performer), Josef Brožek (pedagog), Pražský studentský orchestr, Stamicovo kvarteto, Antonín Tučapský (skladatel a dirigent)
1999 - PhDr. Eva Drlíková (muzikolog), Zbyněk Matějů (skladatel), PaeDr. Jan Prchal (pedaog), Jiří Stivín (performer, jazzman), Studio Matouš (vydavatelství)
2000 - Jiří Bělohlávek (dirigent), Jiří Kout (dirigent), Due Boemi di Praga, František Kovaříček (skladatel, pedagog, předseda Jeunesse Musicale), Dr. Michael Beckerman (USA, muzikolog)
2001 - David Pountney (GB, režisér), David Radok (režisér), Dr. Wolfgang Mastnak (Německo, pedagog)
2002 - Jiří Beneš (violista, dramaturg), Jana Boušková (harfistka), Antonín Kubálek (Kanada, klavírista)
2003 - Ivo Stolařík (publicista), Dr. John Tyrrell (GB, muzikolog), Jaroslav Krček (skladatel)
2004 - Ivan Moravec (klavírista), Zdeněk Mácal (dirigent)
2005 - Prof. Dr. Graham Melville-Mason (hudební organizátor, muzikolog), Pavel Klikar (muzikolog, instrumentalista, pedagog)
2006 - Míla Smetáčková (hudební organizátor)
2007 - Prof. Zuzana Růžičková (cembalistka), Talent (o.s. a časopis)
2008 - PhDr. Miloš Pokora (muzikolog), Daniel Wiesner (klavírista)
2009 - Mgr. Jana Semerádová (flétnistka, Collegium Marianum), Peter Vrábel (dirigent, Orchestr Berg)
2010 - Blanka Kulínská (sbormistryně)
2011 - Collegium 1704, Amos Editio
2012 – Collegium 1704, umělecký vedoucí Václav Luks, Amos Editio
2013 - České kulturní slavnosti, festival
2014 - Serge Baudo, dirigent
2015 - Forfest, international art festival
2016 - Jiří Jirmal (kytarista, pedagog, skladatel), Patrick Devine (Irsko, varhaník a muzikolog) a Petr Kotík (Ostravské dny nové hudby)
2017 - Eva Šeinerová (sbormistryně sboru Permoník), Petr Kotík (Ostravské dny nové hudby)


Patronace

MusicaNova - mezinárodní soutěž elektroakustické hudby [www]
České ucho - soutěž pro děti a mladé do 18 let [www]

Konference, semináře

Organizované ČHR

1993 - 15. června, Praha: Kolokvium o středním a vysokém školství, organizováno ve spolupráci s Prezidentskou kanceláří
1993 - 7.-8. října, Brno: Hudba a stát, mezinárodní konference spoluorganizována s Evropskou hudební radou. Příspěvky: J. Bajgarová, L. Dohnalová, J. Fukač, A. Matzner, I. Poledňák, S. Tesař
1996 - 4.-6. října, Brno: Hudba jako hodnota, mezinárodní konference spoluorganizována s Evropskou hudební radou. Příspěvky: J. Bajgarová, L. Dohnalová, J. Fukač, I. Poledňák
1997 - 17.-19. července, České Budějovice: Vliv zvuku a hudby na člověka, mezinárodní interdisciplinární konference spoluorganizovaná Ústavem pro hudební vědu, Nadací J. Haydna, Open Society Fund. Koncepce, příspěvek: L. Dohnalová
1997 - 21.-23. prosince, Praha: Cirkulace hudby a hudebníků v letech 1700-1900, mezinárodní konference spoluorganizována Ústavem pro hudební vědu a FF PU Olomouc. Příspěvek: J. Vičar
2000 - 13. října, Praha: Seminář pro občanská sdružení
2005 - 1.-2. listopadu, Praha: Konference o improvizaci hudbě, Multižánrový koncert improvizované hudby. Spoluorganizovaná Pražskou konzervatoří, JAMU, HAMU.
2006 - 1. prosince, Praha: Role barokní klávesové literatury v kreativní výuce. Spolupořadatel Pražská konzervatoř
2007 - 4. května, Praha: Vztah hudby a slova. Spolupořadatel: Pražská konzervatoř, Společnost Z. Fibicha.
2009 - 28.3., Praha: Seminář Kreativní múzická výchova. Dobré příklady. Spoluorganizace s Pražskou konzervatoří.
2011 - 2.3., Praha, IDU: Vaše prezentace na sociální síti [www]
2011 - 25.6., Praha, RockCafé: Mezinárodní odborné setkání hudebních profesionálů ve spolupráci s IMH [PDF]
2011 - 24.11., Praha, IDU: Konference Identita v české hudbě [PDF]
2012 - 22.-23.6., Praha: 2. Mezinárodní setkání hudebních profesionálů ve spolupráci s IMH
2012 - 25.10., Praha, IDU, Školení o programu Culture
2012 - 30.11., České centrum Praha, Rytířská – Seminář Hrajeme si s hudbou, hrajeme si se zvuky.
2013 - 19.6., Praha, IDU: Financování z programu Culture a Inovativní formáty koncertů [M. Mullerová - PPT, L. Dohnalová - PPT]
2013 - 21.-22.6., Praha: Hudba jako investice, ve spolupráci IMH, [PDF]
2016 - 14.9., Praha, IDU: Konference o finančních zdrojích [ZIP - 16MB]


Publikace

1993 - Kolokvium o středním a vysokém školství, sborník
1993 - Hudba a stát, sborník, též německy
1996 - Hudba jako hodnota, sborník, též německy
1997 - K problematické ekologie zvukového prostředí a hudby, publikováno ve spolupráci s PF University J. E. Purkyně v Ústí n. Labem
2005 - Janáčkiána 2004, sborník mezinárodní konference
2005 - Improvizace v hudbě, sborník konference
2006 - Jančkiána 2006, Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století, sborník mezinárodní konference
Web Od r. 1999

Valné hromady Mezinárodní hudební rady s účastí českých delegátů

Konají se každé dva roky. V případě neúčasti deleguje ČHR svůj hlas na delegáta jiného státu.
1993 - 20.-26. září, Alicante, účast I. Poleňák, zpráva in: Hudební věda č. 2/1994
1999 - 21.-27. září, Petra, účast L. Dohnalová, Téma Kreativita a inovace v hudbě zítřka, zpráva: in Hudební rozhledy č. 11/1999, Opus musicum č. 1/2000
2009 - 17.-22. října, Tunis, účast L. Dohnalová, 3. světové fórum hudby

Valné hromady Evropské hudební rady s účastí českých delegátů

Konají se každoročně. Od r. 2004 má EHR právní subjektivitu.
1994- říjen, Bratislava, účast J. Bajgarová, konference s tématem pedagogika.
1995- květen, Bonn, účast J. Bajgarová, konference Ekologie v Evropské hudební chartě
1995- červenec, Falun, účast J. Bajgarová, konference Kulturní hodnoty
1996- červenec, Copenhagen, účast J. Bajgarová
1998- 20.-22. prosince, Vídeň, účast I. Poledňák, konference Hudba v Evropě, Program K Kultura 2000, zpráva v Hudebních rozhledech 1/1999
2000- 9. září, Bonn, účast L. Dohnalová, téma Hudba na Internetu
2002- 13.-15. září, Brusel, účast J. Javůrek, konference Hudba pro Evropu - Mladá generace
2003- 29.-30. listopadu, Bonn, účast J. Javůrek
2004- 22.-24. dubna, Budapest, účast L. Dohnalová, konference Různorodost v hudbě
2005- 22.-24. října, Haag, účast I. Medek, konference Improvizace v hudbě
2006- 20.-23. dubna, Malmo, účast L. Dohnalová, konference Hudba, mládež, rozmanitost
2007- 19.-21. dubna, Barcelona, účast L. Dohnalová, konference Změny a příležitosti, budoucnost hudby
2008- 17.-20. dubna, Brno, JAMU, účast L. Dohnalová, I. Medek, konference Přístup k hudbě
2009- 23.-26. dubna, Athény, účast L. Dohnalová, konference Integrace, asimilace, identita
2010- 15.-18. dubna, Vídeň, účast L. Dohnalová, konference Hudební rozmanitost, prezentace projektu Špalíček
2013- 18.-21.4. Glawgow, Scotland UK, 3th European Forum on Music
2014- 19.-22.6., Bern, Switzerland, 4th European Forum on Music
2016- 19.-22.5., Wroclaw, Poland, 6th European Forum on Music
2017- 9.-11.6., Pafos, Cyprus, 7th European Forum on Music


Valné hromady České hudební rady

1993- únor, založení obnovené ČHR
1994- březen
1995- prosinec
1996- leden
1997- prosinec
2000- únor
2002- březen
2004- duben
2005- duben (zápis)
2006- duben (zápis)
2008- květen (zápis)
2010- červen (zápis)
2012- červen (zápis)
2014- červen (zápis)
2016- září (zápis)

Česká hudební rada© Copyright Česká hudební rada | Created by CSC s.r.o. | valid XHTML, CSS || zpět | nahoru

hosted by nipax.cz, created by CSC s.r.o.

xVÝZVA K SOUTĚŽI VE ZVUKOVÉ TVORBĚ ČESKÉ UCHO!
Pro děti a mladé 9-20 let
Vytvořte sami, nebo s metodickou pomocí krátkou max. 3 minutou zvukovou skladbu.
Deadline 10.11.2018
Věcné ceny, možnost dalšího dotovaného vzdělávání.
Bližší informace na ucho.sitespecificart.cz
Kontakt: lenka.dohnalova@idu.cz