→ Aktuality

11.11.2018 nás navštívil prezident EHR Ian Smith.
Zde naleznete záznam z rozhovoru s ním.
audio - MP3, video - MP4, HD video - MP4

→ Aktuality

EUROPEAN MUSIC OBSERVATORY
Spolupracujeme na sběru dat pro agentury pověřené EU DG EAC KEA a PANTEIA.

→ Aktuality

SHOWCASE EUROPEAN AGENDA FOR MUSIC, 12.-13.6.2019 Varšava, Polsko
Prezentujeme připravovanou Strategii podpory a rozvoje KKP ČR a její soulad s Evropskou agendou pro hudbu.

→ Aktuality

Záznam konference O KRITICE v Brně 27.11.2018

1. část - MP3, 2. část - MP3, 3. část - MP3

Aktuální presidium (od r. 2019)


Mgr. Jaromír Javůrek - president

Od r. 1993 ředitel MHF Janáčkův máj (nyní MHF L. Janáčka), pedagog Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v oboru dirigování (absolvent JAMU) a kulturní management. Specialista na oblast provozu hudebních festivalů (Ph.D.). Dlouhodobě publicisticky spolupracuje s TV NOE v Ostravě.

[m@il]

Jaroslav Raušer, vicepresident ČHR

Hudebník producent, předseda Institutu moderní hudby, ředitel agentury Move Association. 2000-2005 působil jako externí pedagog na DAMU v oboru nezávislé produkce. Zakladatel EuroConnections a Move festivalu. Věnuje se rovněž vzdělávání dětí a začínajících umělců v oboru zvukové tvorby. Spolupracuje s mezinárodní soutěží Musica nova a soutěží České ucho.

[m@il]

Bc. Roman Dietz

Houslista a odborník v oboru hudební management, Od r. 2000 ředitel Severočeské filharmonie Teplice. od r. 2005 předseda Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Jako hudebník v. r. 1989 spoluzaložil soubor Archi noc flauto, působil v různých komorních souborech, s nimiž absolvoval více než 3 tis. koncertních vystoupení po celé Evropě. V r. 1997 založil koncertní agenturu pro koncertní sezónu v Trmicích. Pořádá i pravidelné cykly koncertů pro školy.

[m@il, www]

PhDr. Radka Hrdinová

Muzikoložka a teatroložka, publicistka. Od r. 1993 externí pedagožka Katedry divadelní vědy na FF UK, od r. 1995 divadelní a hudební publicistka deníku Právo. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí. V minulosti pracovala i jako divadelní dramaturg. Pravidelně publikuje odborné články a studie.

[m@il, www]

Ing. Ondřej Matyáš

Ekonom, manažer, vysokoškolský pedagog, expert pro oblast strategického a finančního řízení neziskových organizací. Od roku 2011 pracuje jako ekonomicko-provozní náměstek České filharmonie. Vyučuje na Vysoké škole ekonomické a dále působí jako lektor profesních a vzdělávacích institucí (Komora auditorů ČR, Seminaria, Prague International Business School).

[m@il]

PaeDr. Jan Prchal

Pedagog, expert v oboru teorie vyučování hudební výchově, předseda Společnosti pro hudební výchovu ČR. Věnuje se HV v oboru informačních technologií, aranžování a dirigování. Je opakovaně členem komisí MŠMT pro přípravu a revize RVP v oboru hudebního vzdělávání. Člen odborných porot, člen expertního grémia pro oblast vzdělávání ČHR.

[m@il]

MgA. ArtD Petr Čech

Ředitel Pražské konzervatoře, varhaník.
Absolvent HAMU, Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu, VŠMU (doktorandské studium).
Jako varhaník působí při Chrámu Matky Boží před Týnem.
Oceněn v řadě soutěží (např. 1. Místo Pražské jaro 2006, Cena Nadací ČHF, L. Janáčka, B. Martinů.

Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Muzikoložka, vedoucí Katedry muzikology FF UP v Olomouci.
Expert na oblasti hudebního divadla, tvorbu Vítězslava Nováka, Leoše Janáčka.

[m@il]

Kontrolní komise

Jakub Nový

Aktuální místopředseda Společnosti autorů a interpretů. Odborník na autorské právo, produkční a manažer. Věnuje se mentoringu a komunikaci s institucemi. Člen kontrolní komise ČHR.

[m@il]

David Danel

[m@il]

MgA. Andreas Kroeper, Ph.D.

(funkce ukončena 2017, konec volebního období)

[m@il]

Tajemnice:

PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.

Muzikoložka, od r. 1993 tajemnice ČHR a manažerka a členka poroty mezinárodní soutěže zvukové tvorby Musica nova. Koordinátorka mezinárodních výročních projektů Roků české hudby a Martinů Revisited, zahraničních expozic. Autorka propagačních publikací a CD české hudby. Věnuje se produkci zejména pilotních projektů, vzdělávání (České ucho, Showcases). Expert v oblasti zvukové tvorby, nových technologií, managementu.

[m@il, www]

Individuální členové

členové a bývalí členové presidia
Petr Šefl

Presidium - historický přehled

... [zobrazit / skrýt starší historii]

S vaší pomocí chceme přispět k funkčnímu, přátelskému a inspirativnímu prostředí českého a evropského hudebního sektoru…