→ Aktuality

Výzva k účasti v soutěži zvukové tvorby MUSICA NOVA 2018
Deadline 7. listopadu 2018
Pod záštitou ČHR
Bližší informace na musicanova.seah.cz

→ Aktuality

Výzva k soutěži ve zvukové tvorbě české ucho!
Pro děti a mladé 9-20 let.
Deadline 10.11.2018
Věcné ceny, možnost dalšího dotovaného vzdělávání.
Bližší informace na ucho.sitespecificart.cz

Ceny ČHR

Jsou čestné, nicméně doprovozené grafickými díly českých autorů, udílené každoročně bez rozlišení kategorie za celoživotní práci nebo činnost, pro zahraniční umělce se udělují za propagaci české hudby v zahraničí.

S vaší pomocí chceme přispět k funkčnímu, přátelskému a inspirativnímu prostředí českého a evropského hudebního sektoru…